Planowana modernizacja energetyczna 19 budynków przez Wrocławskie Mieszkania i Zarząd Zasobu Komunalnego

Zamierzając podnieść standard życia mieszkańców, Wrocławskie Mieszkania we współpracy z Zarządem Zasobu Komunalnego, przystąpią niebawem do realizacji projektu modernizacji energetycznej. Przedmiotem ich zainteresowania będzie 19 budynków. Większość z nich znajduje się na Przedmieściu Oławskim, jednak kilka zlokalizowane jest także w innych częściach miasta. Przewidywany koszt całkowity tej inwestycji wynosi ponad 21 milionów złotych.

Obie instytucje zamierzają pokryć część wydatków z programu „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027”. Liczą, że dzięki temu uda im się zgromadzić minimum 6 milionów złotych na realizację przedsięwzięcia.

W ramach prac modernizacyjnych planuje się różnorodne działania. Zakładają one ocieplenie ścian zewnętrznych budynków i remont elewacji, a także izolację termiczną stropów i dachów, co w niektórych przypadkach będzie wiązało się z dodatkowym remontem dachu. Ponadto planowany jest montaż nowych okien i drzwi oraz zmiana systemów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na bardziej efektywne energetycznie. Dodatkowym elementem modernizacji będzie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. W ramach prac towarzyszących, nieprzekraczających 15 procent wartości całego projektu, przewiduje się także renowacje elewacji frontowych, dachów i piwnic.