Nowoczesne urządzenia laboratoryjne modernizują diagnostykę i leczenie nowotworów krwi w Wałbrzyskiej Hematologii

Wałbrzyski Oddział Hematologii wprowadza znaczące usprawnienia w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów krwi. Modernizacje te są możliwe dzięki zaawansowanym technologicznie urządzeniom laboratoryjnym, zakupionym i rozbudowanym dzięki wsparciu finansowemu Fundacji DKMS. Profesor Aleksandra Butrym, szefowa Oddziału Hematologii, podkreśla, że to jest krokiem milowym dla pacjentów.

Profesor Butrym wyjaśniła: „Posiadamy teraz sprzęt przeznaczony do diagnostyki histopatologicznej, który przyczyni się do znacznego przyspieszenia i poprawy jakości procedur diagnostycznych. Dzięki temu, nasi pacjenci nie będą musieli już długotrwale oczekiwać na wynik histopatologiczny. Drugie urządzenie pozwala na precyzyjną diagnostykę ostrych białaczek szpikowych oraz monitorowanie reakcji organizmu na terapię.”

Fundamentalną rolę w procesie leczenia nowotworów odgrywa czas. Leszek Lewandowski z Fundacji DKMS podkreślił: „Niestety z upływem lat dysponujemy coraz mniej czasu”. Fundacja DKMS do tej pory wspomogła finansowo 38 klinik w całej Polsce, przeznaczając na ten cel łącznie 19 milionów złotych.

Lewandowski zwrócił uwagę na alarmujące statystyki: „Jest to dla nas kluczowe, ponieważ jeszcze dwa, trzy lata temu co godzinę, średnio jeden Polak dowiadywał się, że ma nowotwór krwi. Obecnie jest to już co 40 minut. Nie jesteśmy pewni, dlaczego tak się dzieje, ale wiemy, że lekarstwo leży w nas samych. Mówię tutaj o bliźniakach genetycznych.”