Ekspansja Portu Lotniczego Wrocław: wieloletni plan z funduszami UE

Planowana wieloletnia ekspansja Portu Lotniczego we Wrocławiu, jest projektem realizowanym etapami, który obejmuje szereg lat. Pieniądze z funduszy Unii Europejskiej umożliwią rozbudowę infrastruktury lotniska, zarówno dla potrzeb militarnych, jak i komercyjnych obszarów pasażerskich. Projekt obejmuje dodatkowe elementy infrastruktury, które zwiększą wymiary operacyjne zarówno dla wylotów, jak i przylotów. Dodatkowo planowana jest rozbudowa hali odbioru bagażu oraz liczby bramek przejściowych do konkretnych samolotów. Choć pełna realizacja tego ambitnego projektu rozbudowy jest planowana na rok 2026, proces ten już się rozpoczyna – pierwsze prace budowlane są zaplanowane na przełomie lat 2023 i 2024.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej na rozbudowę wrocławskiego portu wynosi 175 milionów złotych, co stanowi około połowę całej inwestycji. Całkowity koszt projektu szacowany jest na 350 milionów złotych. Nowa infrastruktura zostanie zaprojektowana tak, aby obsługiwać zarówno ruch pasażerski, jak i wojskowy.

Celem inwestycji jest przede wszystkim umożliwienie równoległego wykonywania różnych zadań na trasach dla samolotów i miejscach postojowych: obsługę ruchu pasażerskiego, cargo oraz ruch związany z obecnością wojsk amerykańskich na Dolnym Śląsku.