Trzonolinowiec we Wrocławiu – zabytek czy zagrożenie?

Wnioskiem o uwzględnienie znanej wrocławskiej konstrukcji, tzw. Trzonolinowca, w rejestrze zabytków zwróciła się do dolnośląskiego konserwatora zabytków wspólnota mieszkaniowa. Jeżeli zostanie ona pozytywnie rozpatrzona, otworzy drzwi dla możliwości uzyskania funduszy na niezbędne prace renowacyjne tego modernistycznego gmachu.

Niedawno, dokładnie 24 lipca, mieszkańcy Trzonolinowca zostali poinformowani przez zarządcę nieruchomości o zawartości ekspertyzy odnoszącej się do stanu technicznego budynku. Ekspertyza ta została zamówiona przez wspólnotę mieszkaniową po tym, jak Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocław nakazał jej sporządzenie na początku roku. Zawarte w niej zalecenia sugerują pilną ewakuację mieszkańców, zabezpieczenie okolic budynku i opracowanie planu jego naprawy lub rozbiórki.

Jednakże tylko trzy dni później, 27 lipca, Przemysław Samocki, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia, wyraził swoje zastrzeżenia co do zawartości ekspertyzy. Stwierdził, że dokument przygotowany na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej nie spełnia kryteriów rzetelnej oceny i podważył jego wiarygodność. „Z tego powodu będziemy domagali się wykonania kolejnej ekspertyzy technicznej, której zarządzenie wydano już w styczniu. Będziemy oczekiwać od wspólnoty mieszkaniowej dostarczenia wiarygodnej i rzetelnej oceny stanu technicznego budynku, która umożliwi nam ustalenie wymaganych działań ze strony nadzoru budowlanego” – skomentował sytuację Samocki dla PAP.