Zaniepokojenie we Wrocławiu – niewyjaśniony chemiczny zapach na osiedlu Przedmieście Oławskie

W związku z obawami o ulatniający się gaz na terenie osiedla Przedmieście Oławskie we Wrocławiu, służby ratunkowe zostały powiadomione. Mimo że badania nie wykazały obecności gazu, odczuwalny na osiedlu specyficzny zapach chemiczny stanowił powód do niepokoju.

Podjęte działania pozwoliły na wyśledzenie potencjalnego źródła tego niepokojącego zapachu chemicznego. W środkowy dzień tygodnia, na terenie zakładu usytuowanego przy ulicy Krakowskiej wrocławskie służby natknęły się na szczególnie intensywny zapach. Zabezpieczone próbki zostaną poddane analizie, by ustalić rodzaj substancji. W oparciu o te wyniki, władze będą mogły podjąć dalsze kroki w stosunku do zakładu.

W południe środowego dnia 16 sierpnia, straż pożarna we Wrocławiu otrzymała zgłoszenie o podejrzeniu ulatniania się gazu na ulicy Komuny Paryskiej. Dzięki interwencji strażaków stwierdzono, iż nietypowy, chemiczny aromat rozchodził się ulicami Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Świstackiego oraz Mierniczej. Pomimo to, urządzenia do pomiarów nie zarejestrowały żadnych odchyleń od normy.

Od godziny 18.00 na wymienionych wcześniej ulicach działały zespoły strażackie, jednostka odpowiedzialna za rozpoznawanie zagrożeń chemicznych oraz inne instytucje, takie jak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Służby podejmują starania, aby określić rodzaj substancji i jej źródło.