Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu wśród czołowych światowych uczelni

Według tegorocznej Listy Szanghajskiej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jest najwyżej ocenioną polską uczelnią medyczną, plasując się w dziewięćsetce najlepszych. Prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu, ma jednak jeszcze wyższe aspiracje — pragnie uzyskania statusu uczelni badawczej.

W tym prestiżowym rankingu, w którym uwzględniono w tym roku dziewięć polskich uczelni, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zajął trzecie miejsce, dzieląc je ex aequo z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Podczas tworzenia Academic Ranking of World Universities (ARWU) bierze się pod uwagę jakość edukacji, kadry naukowej, wyniki badań oraz wydajność każdego pracownika. Klasyfikowane są tylko te uczelnie, które spełniają konkretne kryteria, takie jak posiadanie w gronie personelu lub absolwentów laureatów Nagrody Nobla, Medalu Fieldsa czy osób z grona najczęściej cytowanych naukowców świata. Od 2016 roku regularnie uwzględniany w tej klasyfikacji jest prof. Piotr Ponikowski.

Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dumą odnosi się do osiągniętego sukcesu uczelni. Podkreśla, że miejsce na liście tysiąca najlepszych uczelni to dowód na wysoką pozycję UMW nie tylko na skalę kraju.

– Należy pamiętać, że nauka docenia interdyscyplinarność, która jest łatwiejsza do osiągnięcia dla większych uczelni dysponujących przedstawicielami wielu dziedzin i dyscyplin. My jesteśmy uniwersytetem jednorodnym, więc takie wysokie miejsce w rankingu naszego kraju jest dla nas szczególnie cenne. Z mojego punktu widzenia, znalezienie się w tak niezwykle prestiżowym gronie tysiąca najlepszych uczelni na świecie to ogromny sukces – mówi prof. Ponikowski.

Dekan przypomina również o istnieniu 400 uczelni w Polsce, z czego jedynie dziesięć posiada status uczelni badawczej. Na świecie liczba instytucji badawczych przekracza 20 tysięcy.

– Dążymy do zdobycia statusu uczelni badawczej i robimy wszystko, aby wzmocnić nasz potencjał naukowo-badawczy. Między innymi poprzez rozszerzenie naszych możliwości poprzez współpracę z jednostkami o innej specyfice. Szczególnie ważne jest dla mnie podniesienie pozycji naukowej Wrocławia. Dlatego prowadzimy rozmowy z rektorami o podobnych ambicjach i poszukujemy możliwości współpracy. Kluczowe są tu zaufanie i partnerstwo. Rozwijamy również naszą bazę naukową – powstaje międzywydziałowe centrum badań i tworzymy czołowe zespoły badawcze pod przewodnictwem młodych ludzi z solidnym dorobkiem – podkreśla prof. Ponikowski.