Za co odpowiedzialny jest zarządca nieruchomości?

Zarządca nieruchomości to jedna z najważniejszych osób, sprawujących bezpośrednią pieczę nad nieruchomością. Za jej powołanie odpowiedzialny jest zarząd wspólnoty, który może postawić na współpracę z wybranym przez siebie zarządcą lub powołać do wykonywania tej funkcji wyspecjalizowaną w zarządzaniu nieruchomościami firmę. Bez względu na to, którą opcję wybierze, obowiązki zarządcy pozostaną takie same. Co należy do jego kompetencji i za co ponosi odpowiedzialność?

Kim jest zarządca nieruchomości we Wrocławiu? Jaką pełni funkcję?

Zarządca nieruchomości to profesjonalista odpowiedzialny za realizowanie wszystkich obowiązków zaliczanych w poczet zarządzania nieruchomościami. Samo zarządzanie nieruchomościami, według art. 185 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, „polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość”.

Każdy zarządca nieruchomości we Wrocławiu odpowiada więc za podejmowanie decyzji i realizowanie czynności związanych z ekonomiczną oraz finansową sferą funkcjonowania obiektu oddanego mu pod opiekę przez wspólnotę. Oprócz tego, do jego obowiązków należy także zapewnienie mieszkańcom oraz użytkownikom nieruchomości bezpieczeństwa oraz komfortowego przebywania na jej terenie. W gestii zarządcy nieruchomości leży także sprzątanie i pielęgnacja terenów zielonych, którą to czynność w jego imieniu realizuje zwykle firma sprzątająca, a także reprezentowanie wspólnoty przed organami administracji państwowej. Jak widać, zakres obowiązków spoczywających na zarządcy jest bardzo szeroki i zróżnicowany pod względem charakteru.

Obowiązki zarządcy nieruchomości. Kogo powołać na to stanowisko?

Za powołanie zarządcy nieruchomości odpowiedzialny jest zarząd wspólnoty mieszkaniowej. Może on wybrać niezależnego profesjonalistę lub zatrudnić profesjonalną firmę oferującą zarządzanie nieruchomościami. W tym drugim przypadku konieczne jest sporządzenie umowy, w której określone zostaną wszystkie obowiązki zarządcy. Wśród nich powinien znaleźć się zapis o prowadzeniu szczegółowej dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej związanej m. in. ze stanem technicznym budynku, jego finansami oraz kwestiami związanymi z jego użytkowaniem.

W umowie powinny znaleźć się także zapisy o bieżącej konserwacji obiektu, w której skład wchodzi m. in. dokonywanie przeglądów technicznych, dbanie o czystość i sprawność instalacji, a także o postępowaniu w przypadku wystąpienia awarii. Ważną kwestią jest także organizowanie remontów oraz zatrudnianie do tego celu wykwalifikowanych podmiotów, co również należy do obowiązków zarządcy. Kogo natomiast warto wybrać do pełnienia tej odpowiedzialnej i wymagającej funkcji?

Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, chętnie wybieranym przez świadome wspólnoty mieszkaniowe, jest nawiązanie współpracy z firmami specjalizującymi się w zarządzaniu nieruchomościami. W ich szeregach pracują bowiem nie tylko licencjonowani zarządcy nieruchomości, lecz także inni profesjonaliści, którzy wspierają zarządcę w wypełnianiu powierzonych mu zadań. Należą do nich m. in. administratorzy, konserwatorzy, technicy, księgowi, radcy prawni i inni.

Artykuł powstał we współpracy z Integrum Management – Twój profesjonalny zarządca nieruchomości Wrocław.