Wrocławskie MPK i Komenda Miejska Policji współpracują w celu zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej

W trosce o bezpieczeństwo pasażerów oraz personelu w środkach komunikacji miejskiej, Wrocławskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) zawarło porozumienie z lokalną jednostką Policji. List intencyjny został podpisany jako odpowiedź na wzrastającą liczbę agresywnych zachowań wobec kontrolerów biletów.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, kontrolerzy z MPK Wrocław doświadczyli aż 24 ataków. Świadome skali problemu, przedsiębiorstwo podjęło działania mające na celu przeciwdziałanie agresji. W październiku rozpoczęła się kampania pod hasłem „Stop agresji. Nie bądź obojętny. Reaguj!” mająca na celu uświadomienie społeczności lokalnej problemu napaści na kontrolerów biletów.

Podczas inauguracji kampanii prezes MPK Wrocław, Witold Woźny, wyraził swoje oburzenie na powyższą sytuację. Wyraził swoje zaniepokojenie faktem, iż społeczeństwo zdaje się być tolerancyjne wobec ataków na kontrolerów. Woźny zdecydowanie potępił wszelkie formy agresji i przemocy, zapewniając jednocześnie, że przedsiębiorstwo będzie stanowczo bronić swoich pracowników. Zaznaczył, że każde takie wydarzenie jest i będzie zgłaszane do odpowiednich organów ścigania a pracownikom, którzy doświadczyli agresji, udzielana będzie niezbędna pomoc.