Wrocławska Rada Edukacji otwiera nowy rozdział w edukacji, rozpoczynając nową kadencję

11 czerwca to dzień, który zapisze się w historii Wrocławskiej Rady Edukacji. Tego dnia społeczny organ konsultacyjny i doradczy prezydenta miasta Wrocławia zainaugurował swoją nową kadencję. Członkowie Rady, którzy służą społeczności na zasadzie wolontariatu, otrzymali powierzenie od wiceprezydenta Wrocławia, dr Ryszarda Kesslera.

Edukacja stanowi jedną z kluczowych dziedzin dla miasta Wrocławia, które stawia jej rozwój jako jeden ze swoich nadrzędnych celów. Ta strategia została już zauważona i doceniona na szczeblu krajowym. Miasto zostało uhonorowane tytułem Lidera Edukacji podczas Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends, który odbył się w maju. Nagroda ta jest przyznawana przez Związek Miast Polskich.

Jury konkursu oceniało na podstawie dwóch głównych kryteriów: wybitne osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową, mierzone wynikami egzaminu ósmoklasisty, oraz efektywność finansowania edukacji. Wrocław nie spoczywa na laurach i nie zamierza zwalniać tempa w swoim zaangażowaniu w rozwój edukacji.

W ramach działań na rzecz pogłębienia współpracy między różnymi instytucjami związanymi z edukacją i konsultacji planów w tym obszarze, powołano do życia Wrocławską Radę Edukacji. Organ ten funkcjonuje już od 14 lat. Nową kadencję rozpoczął 11 czerwca, otwierając tym samym nowy rozdział w historii edukacji.