Wrocław utrzymuje pozycję lidera polskiego sektora startupów: Raport Startup Poland 2023

Wyraźnie widoczne jest wzmocnienie pozycji Wrocławia jako centrum technologicznego Polski, nazywanego niekiedy „polską Doliną Krzemową”. Przygotowywany co roku raport Startup Poland, po raz kolejny wskazuje na dominację tego miasta w zakresie liczby nowych przedsiębiorstw typu startup.

Z informacji zebranych przez Startup Poland w poprzednim roku wynikało, że aż 21% wszystkich polskich startupów zlokalizowanych było na terenie Dolnego Śląska. Jednak najnowsze dane sugerują jeszcze większy wzrost – obecnie wskaźnik ten wynosi już 28%. Na drugim miejscu pod tym względem znajduje się Mazowsze, gdzie jest zarejestrowanych 19% startupów z kraju. Natomiast na trzecim miejscu umieściło się województwo małopolskie z 12% udziałem. Widać wyraźną koncentrację polskiego rynku startupów w tych trzech regionach, ponieważ żadne z pozostałych trzynastu województw nie przekracza progu 10%.

Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, podkreśla walory lokalnego ekosystemu dla takich inicjatyw, mówiąc: „Wrocławski ekosystem startupowy nieustannie potwierdza swoją siłę, wartość, innowacyjność i zaangażowanie. Sukces ten jest efektem pracy wielu jednostek. Wrocław jest domem dla społeczności mocno zainteresowanej innowacjami i technologiami. Firmy, które tu powstają, nie obawiają się podejmować wyzwań, a często stają się liderami na arenie międzynarodowej. Co ważne, tegoroczny raport wskazuje na jeszcze lepsze wyniki niż rok wcześniej, co potwierdza dobrą kondycję naszego lokalnego biznesu. Naszą największą siłą są mieszkańcy. To powód do dumy!”