Opóźnione żniwa i spadek cen skupu plagą dolnośląskich rolników

Jest to trudny rok dla rolników na Dolnym Śląsku, gdzie zaawansowanie zbiorów zbóż jest obecnie znacząco niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, wynosi zaledwie 45% ziemi uprawnej. Żniwa są opóźnione o około dwa tygodnie w porównaniu do ubiegłorocznego harmonogramu.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (DODR) w stolicy regionu – Wrocławiu, podaje, że przyczyną takiego stanu rzeczy są długotrwałe opady, które negatywnie odbiły się na przebiegu tegorocznych zbiorów. Sylwia Kędzierska z DODR informuje, że intensywne deszcze spowodowały wyleganie się i ciemnienie ziaren na niektórych polach. Dodatkowo, rolnicy obawiają się o porastanie ziarna i ewentualne choroby grzybowe.

Kędzierska dodatkowo podkreśla, że w tym roku zaawansowanie zbiorów wynosi jedynie 45% powierzchni, kiedy to w tym samym czasie w poprzednim roku zebrano już prawie 90% plonów. W przypadku rzepaku sytuacja wygląda nieco lepiej, ale też jest gorsza niż rok temu – zebrano 78% plonów, kiedy rok wcześniej było to 97%.

Mimo wszystko DODR prognozuje, że tegoroczne plony będą nieco wyższe niż te z 2022 roku. Według szacunków średnie plony zbóż wyniosą 59,73 dt/ha, a w zeszłym roku było to 56,71 dt/ha. Plon rzepaku ma wynieść średnio 34,08 dt/ha, podczas gdy rok temu było to 31,18 dt/ha.

Tradycyjnie najwięcej pracy wykonane jest na terenie makroregionu wrocławskiego, gdzie zebrano już około 58 proc. zbóż i 99 proc. rzepaku. Niżej skuteczność zbiorów oceniana jest natomiast w rejonach podgórskich. Rolnicy z makroregionu wałbrzyskiego zgromadzili dopiero 28,19 proc. zbóż i 68 proc. rzepaku.

Z informacji zebranych przez DODR dowiadujemy się również, że ceny skupu produktów rolnych są znacznie niższe niż rok temu – o około 50%. Rzepak jest skupowany w cenach średnio o 55% niższych, a ceny zbóż są mniejsze o około 52%.

Podmioty skupujące oferują za rzepak maksymalnie 1915 zł/t., a minimum wynosi 1640 zł/t., najczęściej natomiast cena oscyluje dookoła wartości 1840 zł/t. W ubiegłym roku były to kwoty odpowiednio: 3150 zł/t., a najczęściej oferowana to 2900 zł/t.

Gdy przyjrzymy się zbożom – jęczmień paszowy oferowany jest w cenach od 570 do 700 zł/t., najczęściej jednak rolnicy dostają za niego 650 zł/t., co stanowi spadek z ubiegłorocznego poziomu cen – 1150 zł/t.

Ceny pszenicy konsumpcyjnej wahają się od 750 do 900 zł/t., a najczęściej skupowana jest za kwotę 850 zł/t., co jest znaczącym spadkiem w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy to była to kwota na poziomie 1480 zł/t.

Natomiast pszenżyto najczęściej sprzedawane jest za cenę 760 zł/t., kiedy rok temu było to aż 1300 zł/t.. W przypadku życia sytuacja jest podobna – cena najczęściej oferowana wynosi obecnie tylko 600 zł/t., co stanowi aż o 550 zł/t mniej niż rok temu.