Rozważania arcybiskupa Józefa Kupnego o Bożej łasce w parafii św. Faustyny we Wrocławiu

Podczas odbywającej się parafialnej uroczystości odpustowej, abp Józef Kupny podkreślił bliskość Boga do człowieka – nawet grzesznika i słabego. To wydarzenie miało miejsce w parafii pw. św. Faustyny we Wrocławiu, która celebruje 20 lat swojego istnienia.

Otwarciem spotkania zajął się proboszcz parafii, ks. kanonik Marek Dutkowski. Przywitał wszystkich zebranych oraz wspomniał o ważnym dla parafii fakcie – jej powstaniu 25 czerwca 2003 roku. Potem przypomniał osiągnięcia społeczności parafialnej na przestrzeni tych 20 lat.

Ksiądz Dutkowski przedstawił statystyki dotyczące sakramentów udzielonych przez parafię: 971 dzieci dołączyło do wspólnoty Kościoła przez chrzest, 1352 dzieci przystąpiło do I Komunii św., a sakrament bierzmowania przyjęło 903 osoby. Wśród wiernych tej parafii jest również 5 księży oraz 4 siostry zakonne. W sumie, przez ostatnie dwie dekady, sakrament małżeństwa otrzymało tu 254 pary. Parafia pożegnała też 1750 swoich parafian, odprowadzając ich na miejsce wiecznego spoczynku. W tym czasie posługę pełniło 15 księży, a 7 diakonów odbyło tutaj praktykę duszpasterską.