Realizacja inwestycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na Przedmieściu Oławskim

Ruch budowlany zaczął się na Przedmieściu Oławskim, gdzie dwie inicjatywy z programu Wrocławski Budżet Obywatelski (WBO) z lat 2020 i 2021 są obecnie realizowane. Jednym z głównych elementów tych projektów jest budowa ciągu dla pieszych i rowerzystów. Ścieżka ta będzie się rozciągać od kładki Siedleckiej do ulicy Młodej w tym samym rejonie. Koncept ten został wybrany przez lokalnych mieszkańców jako część budżetu obywatelskiego miasta Wrocławia na rok 2020.

Tomasz Jankowski z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta przekonuje, że do końca maja powinien powstać ciąg pieszo-rowerowy o długości 495 metrów i szerokości od 2,5 do 3 metrów. Jego słowami, trasa przechodzi przez obszar o dużej bioróżnorodności, gdzie rzeka Oława zmienia swój rozmiar, a roślinność oraz 26 gatunków ptaków sprawiają, że miejsce to ma wiejski charakter, mimo znajdowania się w granicach miasta.

Obecnie w wyznaczonym miejscu istnieje nieoficjalna ścieżka dla przechodniów. W ramach projektu stworzona zostanie strefa relaksu ze ławką, stojakami na rowery, koszem na odpadki i kostką brukową. Projekt jest dwuetapowy, pierwszy etap obejmuje trasę od kładki Siedleckiej do ulicy Młodej, a drugi etap zostanie przedłużony do mostu Rakowieckiego i ulicy Na Niskich Łąkach.

Całkowita długość ścieżki wyniesie 1310 metrów – mówi Jankowski. To mieszkańcy wyrazili chęć przekształcenia tego fragmentu nabrzeża rzeki Oławy w obszar rekreacyjny. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zobowiązał się do realizacji tego zadania i obecnie pracuje nad nim krok po kroku.

Planowane są również prace rewitalizacyjne na nasypie oraz montaż nowych balustrad. Szacuje się, że koszt pierwszej fazy inwestycji wyniesie 669 tysięcy złotych. Oczekuje się, że mieszkańcy Wrocławia będą mogli korzystać z tej nowej trasy już podczas najbliższych wakacji.