Przebudowa ulicy Reymonta we Wrocławiu: Dwa przedsiębiorstwa biorą pod uwagę rewitalizację

W mieście Wrocław dwie korporacje rozważają możliwość gruntownego odnowienia ulicy Reymonta. Koncepcja ta jest w pewnym sensie kontynuacją obecnego postępu remontu ulicy Pomorskiej, gdyż ma ona swój bieg od wiaduktu aż do mostów Osobowickich. Jedno z firm, które mogą podjąć się tego zadania, mieści się w wyznaczonym dla tego celu budżecie.

Planowane przekształcenie ulicy Reymonta ma charakter kompleksowy. Zanim jednak rozpoczną się prace budowlane, konieczne jest stworzenie szczegółowego projektu. Przewiduje on renowację infrastruktury podziemnej, systemu kanalizacji, 400-metrowego odcinka jezdni oraz skrzyżowań i torowisk. Ambicją miasta jest utworzenie dwupasmowej drogi rowerowej, która będzie się łączyć z planowanym szlakiem rowerowym w pobliżu placu Staszica.

W ramach projektu powstaną także przejazdy dla rowerów oraz przejścia dla pieszych. Dodatkowo, przewidziano utworzenie tzw. ogrodów deszczowych – innowacyjnego rozwiązania w zarządzaniu wodami opadowymi. Na końcu, wzdłuż całego obszaru przewidzianego do odnowy, zasadzony zostanie szereg dębów, tworząc naturalną, zieloną barierę.