Propozycje PiS w sprawie budżetu Wrocławia na 2024 rok

Aktywiści z klubu radnych PiS wysunęli propozycje zmian do planowanego budżetu Wrocławia na 2024 rok. Michał Kurczewski, lider klubu PiS w radzie miejskiej Wrocławia, krytykuje obecną narrację i działania prezydenta Jacek Sutryka, twierdząc, że prowadzą one do tłumienia różnorodnych aspiracji obywateli. Według niego, potencjalne modyfikacje dotyczyć będą takich lokacji jak ulice Karkonoska i Zwycięska, Trasa Muchoborska, a także kąpielisko Kłokoczyce.

Pierwsze czytanie projektu budżetu na rok 2024 dla Wrocławia już za nami. Dokument przedstawił prezydent Jacek Sutryk podczas ostatniego posiedzenia rady miasta. Drugie czytanie budżetu, już z uwzględnieniem zaproponowanych poprawek, ma miejsce podczas grudniowego spotkania rady miasta.

Według Kurczewskiego większość działań i retoryki prezydenta Sutryka oraz jego zespołu mają na celu tłumienie rozmaitych ambicji mieszkańców. Kurczewski koncentruje się przede wszystkim na inwestycjach infrastrukturalnych.

Wśród głównych problemów dostrzeżonych przez radnych PiS jest duże natężenie ruchu drogowego i związane z nim długie godziny spędzane przez mieszkańców na staniu w korkach.