Planowane powstanie nowego Parku Handlowego Wrocław na terenie dawnego Centrum Handlowego Leśnica

Na Dolnym Śląsku, w jej stolicy, Wrocławiu, pojawiają się ambitne plany stworzenia kolejnego parku handlowego. Tym razem przewidziane miejsce pod tę inwestycję to Leśnica, określana jako zachodnia część miasta. Konkretnie, park ma zająć obszar, na którym dotąd stało nieczynne i przez lata popadające w ruinę Centrum Handlowe Leśnica. W bezpośrednim sąsiedztwie budowy znajdują się sklep sieci Lidl oraz przejazd kolejowy.

Za inicjatywą budowy stoi firma PKB Inwest Budowa, mająca siedzibę w Ząbkach pod Warszawą. Głównym przedmiotem działania tej spółki jest poszukiwanie i nabywanie terenów pod inwestycje. Po zakupie, firma nadzoruje budowę obiektów handlowych na nabytym gruncie, które następnie wynajmuje lub odsprzedaje. Część obiektów może być sprzedana jeszcze w trakcie realizacji inwestycji lub po jej zakończeniu docelowemu inwestorowi. Niektóre projekty pozostają jednak własnością firmy i są długoterminowym elementem jej portfela.

Centrum Handlowe Leśnica, które miało pierwotnie pomieścić kilkadziesiąt stoisk handlowych, zostało zamknięte po wybudowaniu przez kupców. W 2015 roku obiekt nabyła spółka powiązana z siecią supermarketów InterMarche oraz marketów budowlanych BricoMarche. Niestety, przez kilka następnych lat nic się na tym terenie nie działo – centrum nie zostało ani zagospodarowane, ani wyburzone. W 2021 roku postanowiono wystawić na sprzedaż zarówno niszczejące centrum, jak i przylegający do niego parking. Cena wywoławcza wynosiła blisko 10 milionów złotych. Ostatecznie, dopiero w grudniu tego samego roku udało się odnaleźć potencjalnego nabywcę – PKB Inwest Budowa podpisała przedwstępną umowę na zakup centrum i parkingu od dotychczasowego właściciela. Umowa ta ma zostać ostatecznie sfinalizowana do połowy grudnia tego roku.

Plan inwestora jest już konkretny – zamiast starych konstrukcji, planuje powstać nowy, kameralny park handlowy, bardziej przypominający centrum osiedlowe niż wielki obiekt handlowy.