Propozycja innowacyjnej sieci Szybkiej Kolei Miejskiej we Wrocławiu przez naukowca z Politechniki Wrocławskiej

Zaprojektowanie podziemnej trasy kolejowej, łączącej Swojczyce i dworzec Wrocław Świebodzki, z dodatkowymi stacjami na głównych punktach przesiadkowych, a także tunelu między dworcem Głównym i Świebodzkim, to koncepcja prezentowana przez Mariusza Korzenia, mgr inż., doktoranta Politechniki Wrocławskiej. Ta inicjatywa stanowi propozycję budowy kolei średnicowej na terenie Wrocławia.

Podstawowym bodźcem do stworzenia systemu Szybkiej Kolei Miejskiej jest ciągły wzrost ruchu drogowego skierowanego ku centrum miasta. Ten trend jest podyktowany rosnącą liczbą mieszkańców zamieszkujących na peryferiach miasta, a także w sąsiadujących gminach tworzących aglomerację wrocławską. Optymalnym modelem funkcjonującej szybkiej kolei miejskiej korzystającej z tunelu średnicowego jest sieć S-Bahn działająca w Monachium. Tam centralnie położony tunel kolejowy umożliwia przewóz dużych grup pasażerów – mówi w swoim opracowaniu dotyczącym usprawnienia ruchu kolejowego we Wrocławiu Mariusz Korzeń, z Politechniki Wrocławskiej.

Wizja mgr inż. Korzenia zakłada budowę dwóch podziemnych tuneli we Wrocławiu. Pierwszy z nich miałby łączyć Swojczyce z dworcem Świebodzkim, o długości 4 km, z planowanymi stacjami na Wielkiej Wyspie, w Śródmieściu, na Starym Mieście i na Rynku. Oszacowano, że czas przejazdu tą trasą wyniósłby około 17 minut, co w obecnej strukturze dróg jest nieosiągalne.

Drugi, mniejszy tunel miałby mieć za zadanie połączenie dworca Świebodzkiego z Dworcem Głównym. Na placu Kościuszki planowane jest również utworzenie przystanku kolejowego. Według pomysłu Korzenia, takie rozwiązanie miałoby za zadanie odciążyć nasyp przy Dworcu Głównym od miejskiego ruchu kolejowego. Dworzec Świebodzki stałby się wówczas kluczowym centrum przesiadkowym dla ruchu miejskiego i aglomeracyjnego oraz komunikacji miejskiej we Wrocławiu.