Abp Józef Kupny udziela dyspensy w związku ze świętem Ofiarowania Pańskiego w 2024 roku

Na tle obchodów święta Ofiarowania Pańskiego, zwane również dniem Matki Boskiej Gromnicznej, metropolita wrocławski, abp Józef Kupny, postanowił udzielić wiernym dyspensy od zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Wyjątek ten dotyczy wszystkich mieszkańców archidiecezji wrocławskiej oraz osób przebywających na jej terenie 2 lutego 2024 roku, który przypada na piątek.

Metropolita wrocławski wyjaśnia w swoim komunikacie, że decyzję o dyspensie podjął zgodnie z kanonami 1250, 1251 i 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego, które umożliwiają udzielenie takiego zezwolenia z uwagi na to, że wspomniane święto przypada na dzień tradycyjnie poświęcony wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Dyspensa to specjalne uprawnienie lub ulga nadana przez autorytet kościelny, które zwalnia wiernych z obowiązku przestrzegania określonej normy kościelnej. Najczęściej dotyczy ona zachowania postu lub właśnie wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych.

Wspomnijmy, że zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, katolicy są zobowiązani do abstynencji od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki roku, chyba że przypada na nie jakieś święto. To właśnie na podstawie tych regulacji abp Józef Kupny postanowił udzielić dyspensy w dniu Ofiarowania Pańskiego w 2024 roku.