Powołanie władz spółki budującej mieszkania dla osób niespełniających wymagań kredytowych

W malowniczych Prusicach, znajdujących się niedaleko Wrocławia, miało miejsce formalne ustanowienie zarządu spółki SiM KZN Zielona Dolina. Ta nowa firma mająca trzynastu udziałowców, w tym Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) oraz gminę Wołów, ma za zadanie realizować projekty mieszkaniowe skierowane do osób, które nie są w stanie spełnić wymogów związanych z uzyskaniem kredytu, ale są zdolne do regularnego płacenia czynszu. Spółka jest wynikiem współpracy z KZN i lokalnymi samorządami.

Nowo powołane władze umożliwią spółce efektywne funkcjonowanie i przyspieszą prace nad inwestycją. Jest to trzeci tego typu projekt mieszkaniowy na Dolnym Śląsku, a kolejny – SiM Łużyce – jest już w fazie realizacji. Celem każdej społecznej inicjatywy mieszkaniowej jest budowa około tysiąca mieszkań, jednak wstępne plany mówią o mniejszej liczbie lokali – od 600 do 800.

Rosnąca liczba takich inicjatyw na Dolnym Śląsku pokazuje, iż cieszą się one coraz większym uznaniem. Na terenie całego kraju, w programie SiM uczestniczy obecnie co czwarta gmina.

Prusice, gdzie funkcjonuje spółka, to atrakcyjne zabytkowe miasteczko umożliwiające szybki dojazd do Wrocławia zarówno pociągiem jak i trasą S5. Mieszkańcy mogą korzystać z wielu udogodnień dostępnych na miejscu, niezależnie od swojego wieku.