33 Gminy Otrzymały Promesy na Budowę i Remonty Dróg o Wartości 75 mln zł

Wczorajszy dzień był dniem wielkiej radości dla przedstawicieli 33 gmin, którzy odebrali promesy na realizację projektów związanych z budową oraz remontami dróg powiatowych i gminnych. Łączna kwota wsparcia na te inwestycje wynosi ponad 75 milionów złotych.

Finansowanie tych projektów pochodzi z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW za lata 2014-2020, które zostały przyznane gminom.

Marszałek województwa dolnośląskiego, Cezary Przybylski, wyraził swoją radość podczas rozmowy z Radiem Wrocław. Podkreślał, że wsparcie udzielone 33 samorządom jest powodem do zadowolenia. Dodatkowo, zaznaczył, że istnieje jeszcze możliwość zdobycia wsparcia dla kolejnych 7 samorządów ze środków unijnych.

Spośród beneficjentów wsparcia, szczególnym powodem do radości mogą cieszyć się ci, którzy uzyskali promesy. Marszałek Przybylski podkreślił jednak istotność odpowiedzialności samorządów. Pomimo zewnętrznego wsparcia finansowego, to na samorządach ciąży obowiązek znalezienia funduszy na wkłady własne do tych projektów.

W ramach funduszy, maksymalna kwota dofinansowania do jednej inwestycji nie może przekroczyć 5 milionów złotych i nie może stanowić więcej niż 64 procent jej całkowitych kosztów. Na szczególną uwagę zasługują gminy Prusice, Dzierżoniów oraz Kłodzko, które otrzymały ponad 4 miliony złotych wsparcia finansowego.