Politechnika Wrocławska pracuje nad polską wersją ChatuGPT

Zespół naukowców z Politechniki Wrocławskiej podjął wyzwanie stworzenia polskiego odpowiednika popularnej aplikacji ChatGPT, służącej do łatwego korzystania ze zdobyczy sztucznej inteligencji. Jak zauważają, jednym z głównych wyzwań jest 'nakarmienie’ modelu charakterystycznymi cechami języka polskiego, co pozwoli lepiej rozumieć i interpretować naszą kulturę, historię oraz specyfikę języka.

Dr Jan Kocoń z Politechniki Wrocławskiej wyjaśnia, że jednym z kluczowych etapów tworzenia modelu jest zbieranie dużej ilości danych: „Początek pracy to stworzenie dużego korpusu na bazie tekstów z Internetu, książek i innych źródeł, do których mamy dostęp. Następnie będziemy prowadzić rozmowy z ChatemGPT, który na początku prawdopodobnie będzie tworzyć fabularyzowane odpowiedzi”.

Celem projektu jest nie tylko opracowanie narzędzia pozwalającego na lepsze zrozumienie polskiej kultury i języka, ale również zdobycie cennej wiedzy i technologii, które można będzie swobodnie wykorzystywać w przyszłości.

Profesor Tomasz Kajdanowicz, również z Politechniki Wrocławskiej, podkreśla, że prace nad projektem są na wstępnym etapie i pierwsza wersja modelu powinna być gotowa dopiero w przyszłym roku: „Prace będą polegać na tworzeniu kolejnych wersji rozwojowych, zanim stworzymy produkt dostępny dla publiczności. Pierwsze rezultaty powinniśmy uzyskać już w pierwszej połowie przyszłego roku”.

Obecnie ponad 60 osób pracuje nad selekcją treści, która posłuży do 'nakarmienia’ modelu polskiego ChatuGPT.