Podsumowanie Nocy Kupały w Żmigrodzie

Ostatnio odbyła się Noc Kupały w Żmigrodzie, której tradycyjny charakter był priorytetem dla organizatorów. Pragnęli oni, aby wydarzenie to było obfitujące w typowe elementy tej uroczystości takie jak ogień, wianki, woda oraz kwiat paproci, a także biesiadne spotkanie. Wszystkie te składniki były istotne dla projektu i zostały pomyślnie zrealizowane.

Organizacja tego wydarzenia była w rękach Towarzystwa Ziemi Żmigrodzkiej, których celem było nie tylko zachowanie tradycji, ale też integracja społeczna. Pragnęli oni stworzyć okazję do osobistych interakcji i odłączenia się od cyfrowego świata internetu na chwilę.

Projekt Nocy Kupały był możliwy dzięki finansowaniu ze strony budżetu powiatu trzebnickiego. Małgorzacie Matusiak, staroście trzebnickiemu, należą się podziękowania za wsparcie finansowe.

Podczas imprezy, muzykę dostarczał ludowy zespół „Humorek”, który swoim występem umilał czas przybyłym gościom. Ich muzyka była tłem dla biesiadnych rozmów i zabawy przez całą Noc Kupały.