Rozpoczęcie III Sudeckiego Forum Inicjatyw w Głuszycy

Dziś, 6 lipca, w samym sercu powiatu wałbrzyskiego, w malowniczej Głuszycy, rozpoczyna się trzecia edycja wielce oczekiwanego Sudeckiego Forum Inicjatyw. Początek tego pięciodniowego wydarzenia zaznaczy o godzinie 20.30 koncert popularnego zespołu muzycznego Enej.

Forum odbędzie się w sąsiedztwie parafii Chrystusa Króla i będzie kontynuowane aż do nadchodzącego poniedziałku, 10 lipca. Przez te intensywne pięć dni, począwszy od rana, uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w panelach dyskusyjnych, różnorodnych warsztatach oraz cieszyć się koncertami.

Jednym z kluczowych celów SFI jest promowanie wymiany myśli, doświadczeń oraz działań między uczestnikami. Szczególny nacisk kładziony jest na tworzenie propozycji wzajemnej współpracy w obszarach tak ważnych dla regionu jak wiara, kultura i ekonomia Dolnego Śląska. Stąd też wybrane zostało motto tegorocznego spotkania: „Wiara – Kultura – Ekonomia”.

Panelom dyskusyjnym towarzyszącym wydarzeniu przewodzić będą reprezentanci organizacji pozarządowych, urzędnicy samorządowi oraz osoby starsze, niepełnosprawne i młodzież. Każdy z nich wniesie własne unikalne perspektywy i doświadczenia, tworząc tym samym owocną platformę dla debat i wymiany pomysłów.