Plan wprowadzenia strefy czystego transportu we Wrocławiu nabiera tempa

Stworzenie strefy czystego transportu we Wrocławiu stanowi priorytet dla następnej kadencji rady miasta. Od kilku miesięcy, w stolicy Dolnego Śląska przeprowadzane są konsultacje społeczne na ten temat. Urzędnicy z Wrocławia podkreślają, że celem jest wdrożenie tego rozwiązania najpóźniej do 2025 roku.

Miasto Wrocław nie jest pierwszym polskim miastem, które planuje wprowadzenie strefy czystego transportu. Podobne działania mają miejsce w Krakowie i Warszawie, gdzie takie strefy mają być implementowane w lipcu 2024 roku. Strefy te mają na celu ograniczenie dostępu do centrum i ścisłego centrum miasta dla starych samochodów.

W trakcie piątkowej konferencji prasowej, przedstawiciele wrocławskiego samorządu zwrócili uwagę na to, że decyzja o utworzeniu strefy czystego transportu jest zgodna z uchwałą przyjętą w lipcu bieżącego roku przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Tomasz Stefanicki, zastępca dyrektora Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia, podkreślił, że „Uchwała ta opiera się na przepisach o ochronie środowiska. Zgodnie z tymi dokumentami, Wrocław jest zobligowany do wdrożenia strefy czystego transportu”.