Pierwsza stacja paliw dla przewoźników pasażerskich Dolnego Śląska na dworcu Wrocław Główny

Spółka PGE Energetyka Kolejowa oficjalnie ogłosiła uruchomienie pierwszej w regionie Dolnego Śląska stacji paliw dla kolejowych przewoźników pasażerskich. Stanowi to znaczący kamień milowy w rozwoju infrastruktury energetycznej dla transportu kolejowego na tym terenie. Wcześniejszy brak takiej placówki skutkował ograniczeniami w dostępie do paliwa dla lokalnych przewoźników pasażerskich.

Nowo otwarta stacja, zlokalizowana na Dworcu Wrocław Główny, jest dwudziestą tego typu instalacją wchodzącą w skład sieci prowadzonej przez PGE Energetyka Kolejowa. Jednakże jest to pierwsza placówka tej firmy na Dolnym Śląsku, służąca przewoźnikom osobowym.

Przed jej powstaniem, PGE Energetyka Kolejowa koncentrowała swoje usługi na terenie Dolnego Śląska wyłącznie na obsługę przewoźników towarowych. W tym celu korzystała ze stacji paliw położonej we Wrocławiu-Gądowie. Decyzja o utworzeniu nowej stacji była uzasadniona chęcią zaspokojenia rosnących potrzeb przewoźników pasażerskich – takich jak Koleje Dolnośląskie czy PKP Intercity. Jak podkreślił Sylwester Szczensnowicz, prezes PGE Energetyka Kolejowa, cytowany w oficjalnym komunikacie spółki, wybór lokalizacji przy Dworcu Wrocław Główny wynikał z analizy zapotrzebowania na paliwo w tym specyficznym regionie kraju.