Przeprowadzka mieszkańców ze 185 wrocławskich budynków komunalnych

Na podstawie Zarządzenia wydanego przez Prezydenta Wrocławia, planowane jest przeprowadzenie procesu wykwaterowania z 185 komunalnych budynków we Wrocławiu. Powodem tej decyzji jest niewystarczający stan techniczny tych obiektów. Wszystko ma się odbyć do roku 2025.

Wiceprezydent Wrocławia, Sebastian Lorenc, zapewnia mieszkańców, że wszyscy będą mieli zapewnione nowe lokum. Wyjaśnia, że cały proces będzie przebiegał etapami. Zgodnie z jego zapowiedzią, mieszkańcy odnajdą nowe lokum równolegle z postępem prac wykwaterowawczych. Dodatkowo, osoby zamieszkujące budynki, które znalazły się na liście do wykwaterowania, zostaną o tym fakcie wcześniej poinformowane.