Apel mieszkańców Wrocławia o realizację obietnicy wyborczej prezydenta Jacka Sutryka

Potrzeba poprawy komunikacji w południowych dzielnicach Wrocławia została ponownie podkreślona przez mieszkańców, którzy skorzystali z okazji niedawno zakończonej inwestycji na Popowicach. Przypomnieli oni o zobowiązaniu wyborczym Jacka Sutryka, obecnego prezydenta miasta. Podczas swojej kampanii wyborczej, Sutryk zobowiązał się do wprowadzenia linii tramwajowej, która miała za zadanie pomóc w rozwiązaniu problemu korków, szczególnie na alei Karkonoskiej i ulicy Zwycięskiej. Zastanawiają się jednak, dlaczego te dynamicznie rozwijające się dzielnice nadal borykają się z kwestiami transportu publicznego.

Decyzja o budowie linii tramwajowej na Ołtaszyn była częścią uchwały dotyczącej „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Wrocławia na lata 2016-2022”. Głosowanie w tej sprawie zakończyło się wynikiem 32 głosy za przy 37 uprawnionych radnych. Plan, który został sformułowany i zatwierdzony jeszcze w listopadzie 2016 roku, zawierał projekt o nazwie „Budowa linii tramwajowej na Ołtaszyn wraz z węzłem przesiadkowym i parkingiem typu Park&Ride w rejonie pętli końcowej”.