Od lipca planowany remont Dwudziestoletniej Śródmiejskiej Obwodnicy

Rozpoczęcie procesu naprawy dwudziestoletniej przeprawy, będącej częścią systemu komunikacyjnego Śródmiejskiej Obwodnicy, jest przewidywane prawdopodobnie na lipiec tego roku. Ta konstrukcja wymaga koniecznej renowacji, aby w pełni spełniać swoje funkcje.

Tomasz Jankowski z Zarządu Dróg Miasta podkreśla, że głównym celem remontu jest eliminacja drobnych pęknięć, które pojawiły się w strukturze mostu. „Dążymy do poprawy aspektów związanych z odwodnieniem i uszczelnianiem konstrukcji, czyli kluczowych elementów utrzymania mostu w dobrym stanie eksploatacyjnym” – wyjaśnia Jankowski. Dodał również, że prace remontowe zostaną zaplanowane tak, aby ich wpływ na ruch drogowy był jak najmniej odczuwalny dla kierowców.

Zgodnie z planem, jeśli uda się wytypować wykonawcę prac remontowych do końca obecnego miesiąca, to prace naprawcze mogą rozpocząć się już w lipcu. Planowany czas finalizacji remontu to listopad.