Mirbud i Kobyłarnia podpisują kontrakt z GDDKiA na budowę drogi ekspresowej S8

W komunikacie prasowym Mirbudu pojawiła się informacja o podpisaniu umowy przez konsorcjum tej firmy z Kobyłarnią. Umowa ta jest ściśle powiązana z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Przedmiotem kontraktu, którego wartość wynosi 378,4 miliona złotych brutto, jest zaprojektowanie i następnie wybudowanie drogi ekspresowej S8. Trasa ta ma przebiegać między Wrocławiem a Kłodzkiem.

Okres realizacji tego ambitnego zadania został określony na 39 miesięcy, począwszy od dnia podpisania umowy. Należy jednak pamiętać, że do tego czasu nie wlicza się okresów zimowych – czyli czasu od 16 grudnia do 15 marca. Zadanie to jest więc wielce wymagające, ale i niezwykle istotne dla poprawy infrastruktury drogowej w Polsce.