Nowoczesne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności otwarte na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

W poniedziałek na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z zaawansowanych laboratoriów centrum będą czerpać wiedzę studenci, naukowcy oraz przedstawiciele sektora biznesowego.

Budowa tego nowoczesnego obiektu razem z jego kompleksowym wyposażeniem kosztowała 138 mln zł. Marszałek województwa dolnośląskiego, Cezary Przybylski, podczas ceremonii otwarcia CIT, zwrócił uwagę, że 70 mln zł zostało sfinansowane z regionalnego programu operacyjnego. Marszałek podkreślił również, że istnienie CIT stanowi dowód na niepowtarzalną pozycję Dolnego Śląska nie tylko w Polsce, ale także w ramach Unii Europejskiej.

Cezary Przybylski mówił o Dolnym Śląsku jako o regionie niezwykle innowacyjnym i dynamicznie rozwijającym się ekonomicznie. Zaznaczył, że takie projekty jak CIT oraz współpraca pomiędzy nauką, biznesem i samorządem są kluczem do sukcesu i rozwoju regionu.

Koncept stworzenia CIT narodził się w głowie Romana Kołacza, który pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w latach 2008-2016. Późniejsze realizacje projektu kontynuowali Tadeusz Trziszka oraz Jarosław Bosy.

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, profesor Jarosław Bosy, podkreślił znaczenie pracowników naukowych dla funkcjonowania CIT. Zwrócił uwagę na to, że pomimo rozległości centrum, które składa się z dziesiątek pomieszczeń i posiada tony specjalistycznego sprzętu, to właśnie ludzie swoją pracą nadzorują i ożywiają to miejsce.