Nowa Formacja Ratownicza: Zjednoczenie Grup WROCŁAW 1 i LEGNICA 1

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego, znana pod nazwą ‘WROCŁAW 1 – LEGNICA 1’, to nowa struktura ratownicza, która powstała poprzez połączenie dwóch istniejących grup SGRW-N działających w województwie dolnośląskim.

Nadanie tej unikalnej formacji wynikało z decyzji o zjednoczeniu sił Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wodno-Nurkowego ‘WROCŁAW 1’ i ‘LEGNICA 1′. Pierwsza z nich była częścią Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 we Wrocławiu, natomiast druga działała w ramach Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Legnicy.

Nowo utworzona SGRW-N ‘WROCŁAW 1 – LEGNICA 1’ funkcjonuje zgodnie z trzema poziomami gotowości operacyjnej: A, B i C, co gwarantuje wysoką efektywność i gotowość do działania w każdych warunkach.

Zasięg operacyjny tej nowej grupy nie ogranicza się jedynie do terytorium województwa dolnośląskiego. Obejmuje on również województwo lubuskie – z miastem Zielona Góra i powiatami żarskim, żagańskim, nowosolskim oraz wschowskim. Ponadto, w obrębie działania grupy znajduje się również województwo opolskie – z miastem Opole i powiatami opolskim, nyskim, brzeskim i namysłowskim.

Nowa formacja ratownicza korzysta ze sprzętu wcześniej używanego przez obie grupy. Jej wyposażenie obejmuje zarówno pojazdy, jak i łodzie, które na co dzień służyły członkom ‘WROCŁAW 1’ i ‘LEGNICA 1’.