Nieoczekiwane problemy z infrastrukturą we Wrocławiu: awaria systemu kanalizacyjnego wymaga natychmiastowych działań

Wrocławski rejon Placu Jana Pawła II obecnie boryka się z trudnościami. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) zostało zmuszone do natychmiastowego podjęcia działań, aby naprawić kilka uszkodzonych fragmentów sieci kanalizacji burzowej. Prace te będą koncentrować się na ulicy Podwale, bezpośrednio przy wyjazdach z placu Jana Pawła II w kierunku tej samej ulicy.

W wyniku tych prac, ruch drogowy w okolicy będzie utrudniony. Jeden z pasów ruchu, prowadzący od placu w stronę mostu Sikorskiego i znajdujący się przed skrzyżowaniem z ulicą Sikorskiego, zostanie tymczasowo zamknięty. To spowoduje zwężenie ulicy, a kierowcy będą musieli omijać strefę naprawy, korzystając z torowiska. Po drugiej stronie mostu, kierujący jadący w kierunku placu staną przed dodatkowym wyzwaniem – jeden z pasów ruchu zostanie wyłączony, co oznacza mniej miejsca do przemieszczania się.

Z kolei na innej stronie placu, przy wyjeździe z ulicy Jana Pawła II na ulicę Podwale w kierunku placu Orląt Lwowskich, prace konserwacyjne będą prowadzone na lewym pasie. Właśnie na tym pasie umieszczone są znaki nakazujące zmianę pasa na prawy, co może wprowadzić dodatkowe zamieszanie w ruchu drogowym.