MPK Wrocław stawia na ciągłe inwestycje i poprawę jakości usług do roku 2024

MPK we Wrocławiu stoi przed wieloma wyzwaniami na najbliższe lata. Są to między innymi remonty torowisk i sieci trakcyjnej, modernizacje zajezdni, poszerzenie kadry pracowniczej, co spowoduje lepszą punktualność oraz unowocześnienie taboru. Przewoźnik prezentuje swoje konkretne plany na rok 2024.

W ostatnich czasach MPK Wrocław skupiło się na realizacji programu TORYwolucja. Ramy tego projektu obejmowały wykonanie około 60 inwestycji na terenie Wrocławia, pochłaniając ponad 300 milionów złotych. Pomimo zakończenia tego etapu, prace nad rozwojem infrastruktury nie ustają.

­­– Oczywiście, nie zatrzymujemy się w miejscu i stale wprowadzamy zmiany dla poprawy doświadczeń naszych pasażerów. W ramach programu TORYwolucja, w latach 2019-2023, skupiliśmy się na pilnych remontach. Teraz kontynuujemy te działania, systematycznie remontując tory i sieć trakcyjną – mówi Witold Woźny, prezes MPK Wrocław. – Najważniejszym elementem naszych działań w 2024 roku będą remonty torowisk w kluczowych punktach miasta – dodaje.

Po zakończeniu TORYwolucji, przyszło czas na ewolucję. MPK Wrocław planuje na ten rok szereg prac remontowych, skupiając się głównie na poprawie stanu torowisk i sieci trakcyjnej. Wśród zaplanowanych działań znajdują się:

  • wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego i Szewskiej (rozjazd od strony ul. Krupniczej wraz z odcinkiem prostym od ul. Świdnickiej do ul. Szewskiej),
  • wymiana rozjazdów na skrzyżowaniu placu Powstańców Wielkopolskich z ul. Trzebnicką oraz przebudowa połączenia z Zajezdnią Ołbin wraz z przebudową sieci trakcyjnej,
  • modernizacja torowiska w ul. Szczytnickiej,
  • modernizacja torowiska w ul. Powstańców Śl. od ul. Piłsudskiego do ul. Swobodnej,
  • modernizacja przejazdu na skrzyżowaniu ul. Grabiszyńskiej z ul. Zaporoską.