Kongres Miasto – Woda – Jakość życia gromadzi blisko tysiąc uczestników w stolicy Dolnego Śląska

Ok. tysiąc osób zgromadziło się na dwudniowym Kongresie Miasto – Woda – Jakość życia, który zorganizowany został przez Gminę Wrocław we współpracy z Open Eyes Economy Summit. Spotkanie rozpoczęło się we wtorek i skupia się na kluczowych wyzwaniach związanych z harmonijnym połączeniem naturalnego środowiska wodnego i dynamicznego rozwoju współczesnych miast.

Wrocław, jako gospodarz tej wyjątkowej imprezy międzynarodowej, po raz piąty gości uczestników kongresu. Tegoroczne obrady odbywają się w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, skąd transmitowane są również online dla zarejestrowanych uczestników.

Bartłomiej Ciążyński, wiceprezydent Wrocławia, podczas otwarcia konferencji podkreślił znaczenie tego wydarzenia dla intelektualnej mapy wydarzeń w mieście. Przywołał nieodłączną więź Wrocławia z Odrą, nazywanego często „Miastem Stu Mostów” czy „Wenecją Północy”. Zwrócił uwagę na fakt, że Wrocław posiada najwięcej mostów w Polsce i plasuje się na czwartym miejscu pod względem ich liczby w Europie, co jest dowodem na wielkie znaczenie Odry dla życia mieszkańców miasta.

Wiceprezydent zwrócił również uwagę na niedawno wydaną książkę Zbigniewa Raka, laureata nagrody Nike, zatytułowaną „Odrzanie”. Książka ta ukazuje głębokie powiązania Dolnego Śląska, a także całej zachodniej Polski, z Odrą. Ciążyński wyraził swoje uznanie dla odważnej nomenklatury użytej przez autora, który określił ten region Polski mianem „Odrzani”. W opinii wiceprezydenta, tradycyjne określenie „ziemie odzyskane” jest już przestarzałe i preferuje on nowe, bardziej adekwatne określenie – „Odrzanie”.