Główne tematy omawiane na konferencji "Wrocław dla Przedsiębiorców": wsparcie dla lokalnych firm i aktualne trendy na rynku pracy

Na spotkanie zatytułowane „Wrocław dla Przedsiębiorców”, które miało miejsce 18 czerwca w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Wrocławia, zgromadzili się przedstawiciele biznesu oraz lokalnych instytucji. Zawartość debat skupiała się głównie na wsparciu oferowanym przez miasto lokalnym firmom i startupom, a także na obecnie panujących trendach na rynku pracy i potrzebach posiadaczy firm.

Spotkanie zorganizowane pod szyldem „Wrocław dla Przedsiębiorców” zgromadziło w murach Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Wrocławia liczne grono uczestników. Wśród nich znaleźli się wrocławscy biznesmeni, przedstawiciele samorządu, a także reprezentanci Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia, Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i Biura Regionalnego AHK Polska we Wrocławiu. Konferencja odbyła się 18 czerwca 2024 roku.

Podczas otwarcia konferencji głos zabrał pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Rozwoju Gospodarczego, Sergiusz Kmiecik. Podkreślił on, że wszystkie działania miastotwórcze podejmowane przez Radę Miejską mają na celu wspieranie biznesu. Jako kluczowe dla rozwoju życia gospodarczego w mieście wymienił sprawny transport publiczny oraz możliwość zapewnienia miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci mieszkańców, co w skali całego kraju jest na rekordowo wysokim poziomie. Sergiusz Kmiecik podsumował, że Wrocław potrzebuje biznesu, a biznes z kolei potrzebuje Wrocławia.