Finalizacja modernizacji wału przeciwpowodziowego na ulicy Ślęzoujście we Wrocławiu

Dnia 19 września 2023 r. oficjalnie zakończono przebudowę wału przeciwpowodziowego przy ulicy Ślęzoujście w mieście Wrocław. Celem tej inwestycji jest podniesienie standardu ochrony przed powodziami dla obszarów północno-zachodnich miasta, a konkretnie osiedli Maślice i Pracze Odrzańskie, które są narażone na ryzyko zalania spowodowanego przez rzeki Odrę, Ślężę oraz Ługowinę.

Prace nad projektem rozpoczęły się w lipcu 2022 r., jako rezultat współpracy między Gminą Wrocław, reprezentowaną przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, a Wodami Polskimi Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Całkowity koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł około 12,5 miliona złotych.

W komunikacie wydanym w dniu zakończenia prac przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, podano, że czynności inwestycyjne obejmowały modernizację i rozbudowę istniejącego wału przeciwpowodziowego, który jednocześnie pełni funkcję nasypu drogowego ulicy Ślęzoujście. Ponadto, przeprowadzono renowację odcinka drogi rozpoczynającego się od istniejącej zabudowy przy ulicy Rędzińskiej i kończącego na ulicy Potokowej, gdzie zbudowano również skrzyżowanie z drogą wewnętrzną.

Łączna długość odnowionego i wzmocnionego wału przeciwpowodziowego to około 500 metrów, natomiast modernizacji poddano ponad 600 metrów dróg.