Postulat opodatkowania Kościoła i renegocjacji konkordatu przez Nową Lewicę w wyborach do Sejmu

Przedstawiciele Nowej Lewicy, którzy ubiegają się o miejsca w nadchodzących wyborach do polskiego Sejmu z okręgu wrocławskiego, proponują trzy kluczowe postulaty. Wśród nich znajduje się propozycja opodatkowania Kościoła katolickiego, wyprowadzenie edukacji religijnej ze szkolnych murów oraz ponowne negocjowanie konkordatu.

Krzysztof Śmiszek, lider listy Nowej Lewicy w okręgu nr 3, który obejmuje Wrocław, podczas konferencji prasowej wyraźnie podkreślił, że choć Nowa Lewica nie ma zamiaru stawiać przeszkód w swobodnym praktykowaniu wiary przez obywateli, to jednak kwestionuje nadmierny wpływ Kościoła na działalność państwa. Śmiszek zauważył, że relacje między państwem a Kościołem katolickim są patologiczne i wymagają rewizji.

W swoim wystąpieniu Śmiszek zwrócił uwagę na olbrzymie transfery finansowe płynące od kilkudziesięciu lat z budżetu państwowego do struktur Kościoła katolickiego. Podkreślił, że Kościół katolicki, zaraz po Skarbie Państwa, jest największym właścicielem gruntów w Polsce. To stanowi dodatkowy argument przemawiający za koniecznością opodatkowania majątku Kościoła.