Ewa Skrzywanek, twórczyni Radosnej Parady Niepodległości, nowym kuratorem oświaty we Wrocławiu

Po odwołaniu ze stanowiska Romana Kowalczyka, działacza PiS, Ewa Skrzywanek została mianowana na stanowisko tymczasowego kuratora oświaty we Wrocławiu. Skrzywanek jest nauczycielką historii i doradcą metodycznym w Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Jej nominację zapewnił wojewoda dolnośląski w imieniu minister edukacji.

Roman Kowalczyk stracił swoje stanowisko pod koniec zeszłego roku. Minister edukacji Barbara Nowacka nie wyznaczyła dotąd jego następcy, który miałby nadzorować kuratorium do czasu przeprowadzenia konkursu na to stanowisko. W koalicji rządzącej panowała długa niezgoda co do osoby, która powinna tymczasowo prowadzić oświatę w regionie. Tym samym, kuratorium nadal kierował poprzedni zastępca Kowalczyka. Wreszcie podjęto decyzję o mianowaniu Ewy Skrzywanek na tymczasowego kuratora oświaty. Jej nominacja ma zostać sformalizowana jeszcze w tym tygodniu.

Kim jest nowa kurator? Ewa Skrzywanek zdobywała doświadczenie zawodowe ucząc historii w Szkole Podstawowej nr SP 63 na ulicy Mierniczej we Wrocławiu. Później pełniła rolę doradcy metodycznego w Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.