Dzień bez samochodu 2023: Bezpłatne przemieszczanie się po Wrocławiu

22 września 2023 roku, piątkowy Dzień bez samochodu, uprzywilejował mieszkańców Wrocławia i wielu innych polskich miast ofertą darmowej komunikacji miejskiej. MPK otworzyło swoje usługi dla wszystkich podróżujących, niezależnie od tego, czy zdecydowali się na zmianę środków transportu tylko na ten jeden dzień, czy też są stałymi użytkownikami. Kasowniki w autobusach i tramwajach pozostały nieaktywne, co oznaczało brak konieczności kasowania biletów papierowych lub kodowania biletów elektronicznych na kartach.

Należy jednak pamiętać, że ten jednodniowy okres darmowej komunikacji miejskiej nie miał wpływu na ważność posiadanych już wcześniej biletów okresowych. Czas ich ważności nie został przedłużony i konsekwentnie pokrywał tylko te dni, które zostały pierwotnie wybrane podczas zakupu biletu.

Dzień bez samochodu to apogeum Europejskiego Tygodnia Mobilności i w tym roku, do darmowego MPK dołączała możliwość korzystania przez cały tydzień – od 16 do 22 września – z godziny jazdy Wrocławskim Rowerem Miejskim, codziennie i zupełnie bezpłatnie. Warunkiem korzystania z tej oferty było jedynie posiadanie aktywnego konta w systemie WRM.