Wrocławski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje pracowników socjalnych

Wrocławski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) jest w procesie rekrutacji pracowników socjalnych. Wymagane cechy kandydatów to przede wszystkim cierpliwość, zdolność do empatii i wrażliwość na potrzeby innych. Pracownicy MOPS podkreślają, że to stanowisko przeznaczone jest dla osób, które mają nie tylko predyspozycje, ale też prawdziwą pasję do pomagania innym.

Do obowiązków pracowników socjalnych zatrudnionych w MOPS będzie należeć m.in. wsparcie dla rodzin dysfunkcyjnych, osób bezrobotnych, przewlekle chorych, seniorów i samotnych osób, a także tych, którzy borykają się z różnego rodzaju problemami życiowymi. W terminologii specjalistycznej osoby korzystające z takiego wsparcia są nazywane klientami.

Michał Szydłowski, pełniący funkcję wicedyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, podkreśla wyjątkowość zawodu pracownika socjalnego. Jak zaznacza, jest to nie tyle praca, co powołanie i służba na rzecz innych. Szydłowski przyznaje także, że nie jest to łatwa rola. Poza chęcią niesienia pomocy, pracownik socjalny musi cechować się umiejętnością budowania relacji z klientami oraz potrafić efektywnie komunikować się z nimi.