Donacja w wysokości 200 tysięcy złotych na sprzęt medyczny dla wrocławskiego Szpitala im. Marciniaka

Wrocławski Szpital im. Marciniaka został obdarowany przez miasto, które przekazało placówce sprzęt medyczny o łącznej wartości 200 tysięcy złotych. Włodarze miasta postanowili wesprzeć szpital, finansując zakup nowoczesnego sprzętu medycznego.

Ten dar ma trafić bezpośrednio na oddział urazowo-ortopedyczny szpitala. W skład donacji wchodzą dwa ultrasonografy, które będą wykorzystywane do codziennych badań diagnostycznych oraz specjalistyczny aparat przeznaczony do blokowania źródła bólu pacjentów. Jak wyjaśnił profesor Szymon Dragan, zastosowanie tego urządzenia, które wprowadza ciepły azot, pozwala na zniesienie bólu na okres nawet kilkunastu miesięcy.

Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, przyznał, że chociaż miasto nie zarządza swoimi własnymi szpitalami, regularnie udziela pomocy placówkom medycznym, gdzie leczeni są mieszkańcy Wrocławia. Ten akt wsparcia jest dowodem na prężną współpracę między władzami miasta a placówkami służby zdrowia.