Wrocław przewiduje wprowadzenie płatnego wjazdu do centrum miasta od 2025

Urząd Miasta Wrocławia pracuje nad zmianą przepisów, które umożliwiłyby wprowadzenie opłat za wjazd do centrum miasta. To dodatkowe środki mają na celu ograniczenie ruchu samochodowego w centrum, a planowane są od 2025 roku. Miasto jest w trakcie pertraktacji z rządem na temat możliwości wprowadzenia takich regulacji.

Miasto zamierza wprowadzić te opłaty w ramach Strefy Czystego Transportu. Jest to ten sam program, który ma na celu stopniowe ograniczanie dostępu do centrum dla starszych pojazdów. Chociaż obecne przepisy teoretycznie pozwalają na pobieranie opłat od kierowców, urzędnicy miejski uważają je za niepraktyczne. Istnieją dwa główne ograniczenia: opłaty mogą być pobierane tylko między 9 a 17, a ich wprowadzenie jest możliwe tylko na okres trzech lat.

Zgodnie z analizą wykonaną przez Sławomira Gonciarza, zastępcę dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia, dla Rady Miejskiej Wrocławia, obecne przepisy uniemożliwiają pobieranie opłat przez całą dobę. Jest to standard w wielu europejskich miastach. Ponadto, poza godzinami ustalonymi w ustawie, pojazdy niespełniające określonych kryteriów nie mają w ogóle możliwości wjazdu do strefy. Trzyletnie ograniczenie czasu stosowania opłat sprawia, że tworzenie systemu poboru opłat jest nieopłacalne. Po upływie tego okresu Wrocław stałby się praktycznie zamkniętym dla samochodów spoza miasta.