Debiut Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na liście Impact Rankings 2024

We wrześniu 2024 roku, Wrocławski Uniwersytet Medyczny debiutował na prestiżowej liście Impact Rankings, plasując się na wysokim miejscu pomiędzy 1001 a 1500. To klasyfikacja, która ocenia uczelnie pod kątem ich wkładu w realizację celów zrównoważonego rozwoju, a nie tylko wyników akademickich.

Wiadomość o pozycji Uniwersytetu na tej liście została przekazana przez uczelnię w czwartkowym komunikacie. Zgodnie z informacjami zawartymi w nim, na liście Impact Rankings 2024 znalazło się 25 polskich uczelni, a najwyżej sklasyfikowanym polskim uniwersytetem był Uniwersytet Gdański (miejsce 301-400). Wrocławski Uniwersytet Medyczny uplasował się na miejscach 1001-1500, dzieląc tę pozycję ex aequo z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Według komunikatu, w tym roku tylko trzy polskie instytucje medyczne znalazły się na liście.

Dr hab. Tomasz Zatoński, prorektor ds. budowania relacji i współpracy z otoczeniem na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, zaznaczył w komunikacie, że pojawienie się uczelni w rankingu to rezultat świadomie podjętych i konsekwentnie realizowanych działań. Zauważył również, że oprócz procesów dydaktycznych, naukowych i klinicznych, na uczelniach medycznych spoczywa także obowiązek pozytywnego wpływania na otoczenie. Dwa lata temu inicjował on Raport Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.