Analiza bezpieczeństwa wrocławskich przystanków tramwajowych ujawnia zaniepokojenie

Przeprowadzone badania naukowe sugerują, że wrocławskie przystanki tramwajowe stanowią potencjalne zagrożenie dla pasażerów korzystających z usług Miejskich Przedsiębiorstw Komunikacyjnych (MPK) Wrocław. Główne miejsca przesiadkowe dla pasażerów MPK we Wrocławiu okazały się być szczególnie niebezpieczne, a otrzymane wyniki oceny ich bezpieczeństwa były alarmująco niskie.

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Gdańskiej skupiło się na analizie bezpieczeństwa przystanków tramwajowych znajdujących się w ścisłym centrum Wrocławia. Tutejsze przystanki są obsługiwane przez tramwaje linii nr 4 i 7. Bezpieczeństwo tych miejsc oceniano za pomocą specjalnego współczynnika, który brał pod uwagę różne aspekty.

Pierwszym z nich był stan infrastruktury i lokalizacja strefy przystankowej. Zwrócono tu uwagę na rodzaj zabezpieczeń, maksymalną dopuszczalną prędkość ruchu w okolicy przystanku oraz stan techniczny nawierzchni. Kolejnym aspektem była intensywność ruchu pasażerów, która była różna w zależności od lokalizacji przystanku. W ramach badania, naukowcy stworzyli mapę, na której czerwonym kolorem oznaczono obszar Starego Miasta – miejsce, gdzie wspomniany parametr osiągnął najniższą wartość.

Ostatnim czynnikiem wpływającym na ocenę bezpieczeństwa przystanku była jego dostępność. Tu analizowano wysokość przystanku, sposób i długość dojścia do niego, a także jego dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sprawdzano również rodzaj peronu – czy jest pojedynczy, czy może podwójny lub łączony.