Porozumienie pomiędzy uczelnią a jaworską fabryką silników i baterii samochodowych: nowe nauki i możliwości dla studentów

Reprezentanci jednej z uczelni zdecydowali się na nawiązanie współpracy z fabryką produkującą silniki i baterie do samochodów, która mieści się w Jaworze. W ramach tej współpracy przewiduje się zarówno wspólne badania, jak i projekty rozwojowe, ale przede wszystkim kształcenie studentów w obszarze najnowszych technologii.

Tadeusz Lewandowski, rektor filii Politechniki Wrocławskiej w Legnicy, podkreśla szczegóły tego porozumienia. Według niego, studenci już od drugiego roku studiów będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z przemysłem, a konkretnie z fabryką znajdującą się w pobliskim Jaworze. Będzie to dla nich okazja do realizacji studiów 'z przemysłem’, co oznacza studiowanie na uczelni w trybie dziennym oraz równoczesne zdobywanie praktycznego doświadczenia poprzez cotygodniowe staże i praktyki w wybranej firmie.

Współpraca ta przyniesie korzyści także dla samej jaworskiej fabryki. Jej przedstawiciele otwarcie przyznają, że poprzez kształcenie studentów w ramach staży i praktyk, inwestują w swoich potencjalnych przyszłych pracowników. Ci studenci będą gotowi do rozpoczęcia pracy zaraz po ukończeniu studiów. Warto również zauważyć, że podobną umowę o współpracy podpisały również filie Politechniki Wrocławskiej zlokalizowane w Wałbrzychu oraz Jeleniej Górze.