Zmieniono system ruchu na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Bardzkiej wpływając na tramwaje

Na znacznym skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Bardzkiej, zaszły poważne zmiany w obrębie systemu komunikacji tramwajowej. Dotychczasowy system ITS został tam wyłączony. Jego celem było ułatwienie ruchu oraz promowanie komunikacji zbiorowej poprzez zapewnienie jej priorytetu.

Kiedy system był aktywny, tramwaje miały możliwość płynnego przemieszczania się przez skrzyżowanie bez konieczności zatrzymywania się. Wszystko, co musieli zrobić, to poinformować przez radio o swoim zbliżaniu do skrzyżowania, co umożliwiało im korzystanie z tzw. zielonej fali.

Jednakże obecnie, sytuacja wygląda inaczej. Jak informuje Jakub Nowotarski, reprezentujący Akcję Miasto, której działania skupiają się na obserwowaniu i analizowaniu zmian w ruchu miejskim: „Teraz tramwaje są zmuszone do oczekiwania na czerwonym świetle, aż wszystkie samochody zakończą swój cykl”. Zauważył on tę zmianę i podkreśla jej negatywny wpływ na efektywność komunikacji tramwajowej.