Artur Orzełowski z Akademii Inwestora ujawnia sekrety sukcesu startupów

Artur Orzełowski, reprezentujący Akademię Inwestora, podkreśla, że niemal 90% startupów nie przetrwa. Wskazuje na brak zrozumienia dla potrzeb rynku jako główną przyczynę tego zjawiska. Zaleca, aby kierunek rozwoju firmy był dostosowany do realnych braków na rynku.

Orzełowski, założyciel Akademii Inwestora, opiera swoje wnioski na danych statystycznych. Tylko co dziesiąty startup odnosi sukces, natomiast nawet 20% z nich kończy swoją działalność już w pierwszym roku.

Sądzisz, że to technologiczne startupy z obszaru sztucznej inteligencji są zwycięzcami? Orzełowski ma inne zdanie. Podkreśla, że nie chodzi o specyfikę branży, ale o to, czy startup odpowiada na rzeczywiste potrzeby rynku. Zastanówmy się – gdzie możemy wprowadzić coś unikalnego, co spełni oczekiwania klientów? – apeluje Orzełowski. Twierdzi, że wybór strategii powinien być nadrzędnie podyktowany percepcją prawdziwych luk na rynku, a nie jedynie przez pryzmat określonej branży. Ekspert podkreśla, że czynniki takie jak konkurencja i unikalność produktu czy usługi są kluczowe. – To one tworzą prawdziwą wartość – zaznacza.

Orzełowski zwraca uwagę na Wrocław i Dolny Śląsk jako „polską Dolinę Krzemową”. Twierdzi, że ten region jest niekwestionowanym liderem w kwestii rozwoju startupów związanych ze sztuczną inteligencją i nowymi technologiami. W tym rejonie Polski zarejestrowane jest 28% wszystkich polskich startupów. Na drugim miejscu w rankingu Polskie Startupy 2023 plasuje się Mazowsze (19%), a Małopolska zajmuje trzecie miejsce z wynikiem 12%.