Zmiany w strukturze Uniwersytetu Medycznego i Szpitala Uniwersyteckiego we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu wprowadza kilka znaczących zmian w swojej strukturze, które mają na celu zaspokojenie nowych potrzeb edukacyjnych. Zgodnie z decyzją podjętą przez senat uczelni w czwartek, od października studenci będą mogli kształcić się na dwóch nowo utworzonych wydziałach – Pielęgniarstwa i Położnictwa, a także Fizjoterapii.

Informacje na temat powyższych zmian przekazał podczas briefing prasowego rektor Uniwersytetu, profesor Piotr Ponikowski. Wraz z nim konferencję prasową prowadzili prorektor ds. klinicznych, profesor Dariusz Janczak, oraz dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, Marcin Drozd.

W ramach restrukturyzacji Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu postanowił również utworzyć w Szpitalu Uniwersyteckim Instytut Chorób Wewnętrznych. Placówka ta będzie oferować specjalistyczną opiekę medyczną w dziewięciu dziedzinach: alergologii, nefrologii, reumatologii, geriatrii, angiologii, diabetologii, gastroenterologii, endokrynologii i pulmonologii. Instytut zostanie zorganizowany na bazie istniejących ośmiu katedr i klinik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny będzie teraz składał się również z czterech nowych centrów: Centrum Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Centrum Neurologii i Neurochirurgii, Centrum Położnictwa i Ginekologii oraz Centrum Dermatologii Ogólnej i Onkologicznej. Dyrektorzy tych nowo utworzonych centrów zostaną wybrani w drodze konkursów.