Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zapowiada szeroko zakrojony program poprawy infrastruktury drogowej

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM) we Wrocławiu, po udanej wiosennej inicjatywie szybkiej wymiany nawierzchni, planuje przeprowadzić jeszcze bardziej obszerny program modernizacyjny. Nowy projekt noszący nazwę „Wrocław na dobrej drodze” nie ogranicza się tylko do renowacji asfaltu na 16 wybranych arteriach komunikacyjnych, ale rozciąga się także na remonty zatok autobusowych oraz chodników.

Tomasz Staruchowicz, szef Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, podkreśla, że wszelkie działania ukierunkowane są na stopniową poprawę infrastruktury miejskiej. Przy tym zaznacza, że na stronie internetowej ZDiUM jest już dostępny przetarg dotyczący tego zadania, który obejmie 16 ulic i będzie składał się z 7 zadań.

W trakcie tegorocznych prac remontowych odbudowane zostanie łącznie 12 kilometrów jezdni. Na ulicach miasta pojawią się też nowe elementy bezpieczeństwa. Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Biura Zrównoważonej Mobilności UM we Wrocławiu, wskazuje, że planowane działania mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa nie tylko kierowców, ale także rowerzystów i pieszych. ZDiUM zamierza wprowadzić specjalne azyle dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowita wartość prac związanych z infrastrukturą drogową już zrealizowanych przez ZDiUM w bieżącym roku wyniosła ponad 31 milionów złotych. Dodatkowe 40 milionów zostanie przeznaczone na realizację nowego programu „Wrocław na dobrej drodze”, który rozpocznie się w połowie sierpnia i potrwa od trzech do czterech miesięcy.