Planowane przedłużenie linii tramwajowej we Wrocławiu na ul. Borowską

Decyzja o przystąpieniu do tworzenia projektu nowego odcinka linii tramwajowej na ulicy Borowskiej we Wrocławiu została podjęta przez lokalnych urzędników. Przez to, przesiadając się do tramwaju, podróżni będą mogli dotrzeć aż do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Przetarg na opracowanie projektu technicznego tego ponad kilometrowego odcinka linii tramwajowej, który będzie kończył się przy szpitalu na ulicy Borowskiej, został rozstrzygnięty przez Wrocławskie Inwestycje. To miejska spółka zleciła wykonanie zadania warszawskim ekspertom z firmy Infra – Centrum Doradztwa.

Za kwotę nieznacznie przekraczającą 2,3 miliona złotych, specjaliści z Warszawy opracują kompletny zestaw dokumentów wymaganych do realizacji inwestycji, w tym wszystkie niezbędne pozwolenia. Ukończenie tej fazy umożliwi ogłoszenie kolejnego przetargu na budowę nowej trasy tramwajowej. Projekt jest planowany do finalizacji wiosną 2026 roku, a umowa z wykonawcą zostanie podpisana chyba że wystąpią sprzeciwy wobec decyzji komisji przetargowej.

Według informacji przekazanych przez Urząd Miejski we Wrocławiu, planowane zakończenie budowy i oddanie do użytku nowego odcinka linii tramwajowej jest zaplanowane na rok 2028. To ambitny, ale realistyczny cel, pod warunkiem, że po skompletowaniu dokumentacji w 2026 roku, proces wyboru wykonawcy prac przebiegnie bezproblemowo, a realizacja inwestycji nie napotka na żadne niespodziewane przeszkody.

Niemniej jednak, mimo że planowany odcinek torów ma długość zaledwie 1,1 km, jego znaczenie dla systemu komunikacji miejskiej jest ogromne. Dzięki niemu tramwaje będą mogły obsługiwać ruch generowany przez centrum medyczne znajdujące się na ulicy Borowskiej. Nie jest to tylko lokalizacja dużego szpitala, ale także siedziba Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego.